Ett verktyg för föreningar som
vill bli bättre på att inkludera unga

Ni är fem steg från en plats med större framtidstro!

Ett verktyg för föreningar som
vill bli bättre på att inkludera unga

Ni är fem steg från en plats med större framtidstro!

Visionen

Tänk dig en bygd som unga är stolta över att bo i. Där unga och äldre möts och där allas kunskap, energi och idéer tas tillvara på. Där unga är med och driver bygdens utveckling. Där människorna i alla åldrar tillsammans skapar en plats som är attraktivt att bo och leva på.

Möter du en ung person är ditt bemötande avgörande. Reagera positivt, var intresserad och ge utrymme och ansvar att testa idéer. Och – gör MED unga, inte FÖR unga.

Sofie Skalstad, Landsbygdsutvecklare och engagerad i Unga på Landsbygden

Forskning visar att om du vill stärka ungas inkludering måste du lyssna på unga och undersöka deras behov samt ge dem erkännande och återkoppling.

Ylva Saarinen, Forskare

Du kan inte skapa engagemang – du behöver lyssna på det engagemang som finns. För att göra det behöver du vara nyfiken, på riktigt. Du behöver vara sårbar och berätta när du inte vet, och du behöver vara ödmjuk genom att visa att du behöver unga.

Navid Modiri, Samtalsaktivist

Jag har hört så många gånger från vuxna som säger “ja men ni unga måste engagera er..” Men när vi gör det säger ni “ja men ni är bara barn!”.

Melda Nahnfeldt, Klimataktivist Fridays for Future

1.

Samla din förening och bestäm er för att göra resan.

2.

Ta reda på mer om unga som bor här.

3.

Ta fram konkreta idéer på hur ni inkluderar unga.

4.

Dags att agera – nu gör vi nåt tillsammans!

5.

Hur gick det och vad kan ni göra bättre?

Hur har andra gjort? Några exempel.

Det här verktyget skapades och testades i Höga Kusten. Vi såg att många unga på landsbygden ville bo i sin hembygd, men att de inte kände sig behövda på platsen där de bor. Samtidigt finns en önskan hos föreningslivet om att inkludera fler unga i sina verksamheter. Därför bestämde vi oss att hjälpa föreningar som vill utveckla bygder där unga hörs, trivs och kan påverka.

Att släppa fram de unga, att lita på dem, att lyssna på dem men också att våga testa nya saker tillsammans över generationsgränser. Vi hoppas att ni får lika mycket nytta och glädje av verktyget som föreningar och bygder här i Höga Kusten. Lycka till!

Felicia och Maaike/ Leader Höga Kusten, januari 2021

Fakta

Delaktighet

Delaktighet och gemenskap ökar känslan av meningsfullhet och välmående hos unga.

Framtidstro

Det finns ett starkt samband mellan ideellt engagemang och framtidstro till sig själv och orten.

Källa: MUCF, 2018

Engagemang

3 av 4 unga är intresserade av samhällsfrågor.

Källa: MUCF, 2019